Fakta om mat

Vilka jobbar med mat?

Mat köps varenda sekund världen över, troligen är mat världens mest sålda varuprodukt möjligen efter vatten. Det borgar för existensen av en oerhörd stor industri som jobbar med att framställa och tillverka mat. Länder både exporterar och importerar mat för att trygga medborgarnas överlevnad.

Bönder

De allra viktigaste matproducenterna är bönderna. De finns världen över och deras jobb är att tillverka och framställa mat för konsumentens skull. Bönder har ofta stora åkrar där vegetabiliska varor såsom majs, vete, havre, potatis, jordgubbar, morötter, vitkål, lök med mera odlas. I Sverige kan inte alla grödor odlas på grund av den alltför milda temperaturen, det är exempelvis omöjligt att odla apelsiner utomhus i Sverige. Potatis är dock en råvara som är tålig och med enkelhet trivs bra under den svenska vintern.

Att bli bonde kräver formellt sett ingen utbildning utan bondgårdar går ofta i arv till barnen från föräldrarna. Däremot krävs en rad tillstånd, inte minst om man vill producera mat för konsumentbruk. Ska man odla ekologiska varor måste man bevisa att jordbruket drivs på ett ekologiskt sätt med mera. Det är vanligt att eleverna som vill bli bönder går lantbruksprogram på gymnasiet.

Fiskare

Fiskare ägnar sig åt fiske som är den metod som möjliggör tillfångatagande av fisk. Idag fångas fisk av huvudsakligen tre anledningar:

1) Tillvaratagande av fisken som helhet och för avsedd förtäring.

2) Producering av fiskolja.

3) Producering av fiskmjöl.

Fiskare är tyvärr en tynande yrkesgrupp då fisken i Östersjön stadigt minskar på grund av övergödning med mera. Den mesta fisken som tillvaratas blir fiskmjöl som göder lax i speciella laxodlingar. Det är så det ser ut idag eftersom lax är så pass populärt att ha på middagsbordet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *