• Matlagning

    Rökning av mat

    Ämnet rökning handlar inte i det här fallet om tobaksrökning utan istället om rökning av köttprodukter. Det är vanligt att man röker prickig korv, kor